Młody Muzealnik

Czym jest muzeum? Co robi się w muzeum? Co można w nim zobaczyć? Czym jest zabytek?

W trakcie lekcji spróbujemy wspólnie odpowiedzieć na te pytania. Spotkanie zaczniemy od burzy mózgów i zwiedzania muzeum. Następnie uczestnicy wcielą się w rolę muzealników i stworzą karty zabytków w oparciu o wybrane zabytki dostępne w Muzeum.

90 – 120 min | 25 zł/os. | Klasy I – VI