Przemysł w obrazie miasta

Czym jest przemysł? Kiedy się narodził? Czy nadal możemy go spotkać w obrazie miasta i jakie ma cechy?

Podczas burzy mózgów, prezentacji i zwiedzania poprzemysłowego budynku spróbujemy odpowiedzieć na te pytania. Następnie uczestnicy oddadzą się pracy twórczej i stworzą obraz miasta metodą kolażu uwzględniając przemysłowe cechy?

90 – 120 min | 25 zł / os. | Klasy I-VI