Edukacja

Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA jest częścią Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, największej w Polsce niezależnej organizacji pozarządowej zajmującej się praktyczną ochroną i promocją zabytków techniki.

Oprócz działań w zakresie badań nad historią przemysłu i techniki na Śląsku, praktycznej ochrony materialnego dziedzictwa przemysłowego ważny obszar naszej działalności stanowi edukacja realizowana poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych oraz warsztatów artystycznych i technicznych skierowanych do najmłodszych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną WALCOWNI zbudowaną w oparciu o techniki rzeźbiarskie, medalierskie i pozłotnicze. Uczestnicy warsztatów w ich trakcie zapoznają się ze śląskimi tradycjami, tematyką związaną z przemysłem i  techniką – a wszystko w klimacie twórczej zabawy.

Zapraszamy do zapoznania się ze scenariuszami lekcji i warsztatów.

Młody
Muzealnik

Lekcja muzealna z elementami warsztatu dla uczniów klas I-VI

Przemysł w obrazie
miasta

Lekcja muzealna z elementami warsztatu dla uczniów klas I-VI

Montownia. Zrób sobie motocykl

Warsztaty artystyczne
dla uczniów klas I-VI

Zrób sobie Beboka

Warsztaty artystyczne
dla uczniów klas I-VI