Edukacja

Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA jest częścią Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, największej w Polsce niezależnej organizacji pozarządowej zajmującej się praktyczną ochroną i promocją zabytków techniki.

Oprócz działań w zakresie badań nad historią przemysłu i techniki na Śląsku, praktycznej ochrony materialnego dziedzictwa przemysłowego ważny obszar naszej działalności stanowi edukacja realizowana poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych oraz warsztatów artystycznych i technicznych skierowanych do najmłodszych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną WALCOWNI zbudowaną w oparciu o techniki rzeźbiarskie, medalierskie i pozłotnicze. Uczestnicy warsztatów w ich trakcie zapoznają się ze śląskimi tradycjami, tematyką związaną z przemysłem i  techniką – a wszystko w klimacie twórczej zabawy.

Zapraszamy do zapoznania się ze scenariuszami lekcji i warsztatów:

Zrób sobie Beboka

Warsztaty artystyczne dla uczniów klas 1-6

Budujemy mobile. Ruch w sztuce

Uczniowie klas 1-6

Warsztaty heraldyczne

Warsztaty dla uczniów klas 1-8

Montownia, robimy motocykl

Warsztaty techniczne dla uczniów klas 1-4

Zrób sobie familok

Warsztaty techniczne dla dzieci w wieku 6-12 lat

U św. Floriana za piecem

Lekcja muzealna dla uczniów klas 1-3