Szkoły

Lekcje muzealne skierowane do dzieci oraz młodzieży są realizowane w formie interaktywnych warsztatów twórczych. Każda lekcja rozpoczyna się od zwiedzania muzeum, którego program dostosowany jest do tematyki zajęć. Podczas zajęć korzystamy z eksponatów, maszyn i urządzeń znajdujących się w muzeum, co pozwala nam przekazać młodym ludziom fascynującą i autentyczną historię techniki i przemysłu, wciągając ich w tematykę.

Odniesienie do odpowiedniego punktu obowiązującej podstawy programowej, stworzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zostało umieszczone przy opisie poszczególnych warsztatów: