Szkoły

Szanowni Państwo,

Lekcje muzealne są realizowane w formie interaktywnych warsztatów twórczych. Każda lekcja rozpoczyna się od zwiedzania muzeum, którego program dostosowany jest do tematyki zajęć. 

Podczas zajęć korzystamy z eksponatów, maszyn i urządzeń znajdujących się w muzeum, co pozwala nam przekazać młodym ludziom fascynującą i autentyczną historię techniki i przemysłu, wciągając ich w tematykę.

Odniesienie do odpowiedniego punktu obowiązującej podstawy programowej, stworzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zostało umieszczone przy opisie poszczególnych lekcji.

Poniżej znajduje się lista oferowanych przez nas scenariuszy.
Wszystkie scenariusze dostosowywane są do wieku uczestników.


Mały Muzealnik

Czym jest muzeum? Co się robi w muzeum? Czym jest zabytek?

W trakcie lekcji spróbujemy wspólnie odpowiedzieć na te pytania. Spotkanie zaczyna się burzą mózgów i zwiedzaniem muzeum. Następnie uczestnicy wcielają się w rolę muzealników i tworzą własne Karty Ewidencyjne w oparciu o autentyczne zabytki ze zbiorów Muzeum.

KlasaPrzedmiotPodstawa programowa
I-IIIEdukacja technicznaVI.1 Planuje i realizuje własne projekty/prace realizując te projekty/prace, współdziała w grupie.
IVHistoriaI.2 Poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje
IVHistoriaVI.7 Dokonuje pomiarów za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego.

Czas trwania: 90-120 minut | Cena: 25 zł/os.


Człowiek i Maszyna

Co to jest silnik? Jak działa? Kim był James Watt? 

W trakcie lekcji uczestnicy, pracując na modelach, poznają historię rozwoju napędu – od koła wodnego, przez proste maszyny parowe aż po silnik spalinowy. Spróbujemy odpowiedzieć na proste pytanie jakie źródło napędu jest najefektywniejsze, a które najbardziej przyjazne środowisku.

KlasaPrzedmiotPodstawa programowa
I-IIIEdukacja społecznaII.6 Opisuje znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka, jest świadomy, że stosuje swej aktywności ten dorobek, np. Cyfry arabskie i rzymskie, papier.
IV-VIIITechnikaII.7 Komunikowanie się językiem technicznym.
IV.1 Rozpoznawanie osiągnięć technicznych, które przysłużyły się rozwojowi postępu technicznego, a tym samym człowiekowi.

Czas trwania: 90-120 minut | Cena: 25 zł/os.


Przemysł w obrazie miasta

Czym jest przemysł? Kiedy narodził się przemysł? Czy nadal możemy spotkać przemysł w obrazie miasta i jakie ma cechy?

Podczas zwiedzania, prezentacji i wspólnej burzy mózgów spróbujemy odpowiedzieć na te pytania. Następnie uczestnicy oddadzą się pracy twórczej i stworzą własny obraz miasta metodą kolażu uwzględniając jego przemysłowe cechy.

KlasaPrzedmiotPodstawa programowa
I-IIIEdukacja społeczna2.6 Opisuje znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka, jest św iadomy, ze stosuje w aktywności ten dorobek.
I-IIIEdukacja plastyczna2.3 Wydziera, wycina, składa, przylepia wykorzystując gazetę, papier kolorowy, makulaturę, karton, ścinki tekstylne.
IVHistoriaI.2 Poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.
V-VIIIHistoriaXIX. 2 – Charakteryzuje najważniejsze przejawy rewolucji przemysłowej (wynalazki i ich zastosowania, obszary uprzemysłowienia, zmiany struktur społecznych i warunków życia).

Czas trwania: 90-120 minut | Cena: 25 zł/os.


Montownia. Zrób sobie motocykl.

Jak działa motocykl? Kto go wynalazł? Dlaczego powinno się mówić motocykl a nie motor?

Lekcja zaczyna się od zwiedzania kolekcji zabytkowych motocykli Harley-Davidson i Indian, w czasie którego uczestnicy na prawdziwych, zabytkowych, pojazdach poznają podstawowe elementy konstrukcyjne motocykla. Po zwiedzaniu biorą udział w warsztatach w duchu „zero-wasze”, na których budują swój własny, unikatowy model motocykla.

KlasaPrzedmiotPodstawa programowa
I-IIIEdukacja społeczna2. 6 Opisuje znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka, jest świadomy, że stosuje w swej aktywności ten dorobek
I-IIIEdukacja społeczna2. 3 Wydziera, wycina, składa, przylepia, wykorzystując gazetę, papier kolorowy, makulaturę, karton, ścinki tekstylne itp.
IVTechnikaIII.5 dokonuje wyboru materiału w zależności od charakteru pracy;
III.6 dobiera zamienniki materiałowe, uwzględniając ich właściwości; 
III.7 racjonalnie gospodaruje różnorodnymi materiałami; 
VI. 4 bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i urządzeniami;

Czas trwania: 90-120 minut | Cena: 25 zł/os.


Rewolucja przemysłowa

Podczas zwiedzania przyjrzymy się Rewolucji Przemysłowej, kluczowemu okresowi w historii. Skoncentrujemy się na głównych cechach tego zjawiska, takich jak wprowadzenie maszyn, przemiany w sposobie produkcji, proces urbanizacji oraz zmiany społeczne. Przeanalizujemy również wpływ Rewolucji Przemysłowej na gospodarkę, życie codzienne oraz rozwój społeczny. Zwiedzanie Muzeum zakończymy grą z kodami QR.

PrzedmiotPodstawa programowa
HistoriaXIX.3 Przedstawia przebieg rewolucji przemysłowej w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz wskazuje jej najważniejsze konsekwencje społeczno-gospodarcze.
HistoriaXXXIV.1 Przedstawia przemiany gospodarcze w Europie i na świecie, wymienia najważniejsze odkrycia naukowe i dokonania techniczne; charakteryzuje procesy migracyjne.