Fundacja

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

Największa w Polsce niezależna organizacja pozarządowa zajmująca się planową ochroną i promocją zabytków techniki.

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego założona została w 2007 roku w celu aktywnej ochrony dziedzictwa przemysłowego na terenie Dolnego i Górnego Śląska. Prowadzone przez Fundację działania mają różnorodny charakter. Fundacja podejmuje działania z zakresu: badań nad historią przemysłową Śląska (szereg publikacji), praktycznej ochrony materialnego dziedzictwa przemysłowego, a także edukacji na temat rozwoju gospodarczego.

Najważniejszą działalnością Fundacji jest ochrona wybranych, charakterystycznych dla Śląska obiektów techniki. Ochrona odbywa się przede wszystkim poprzez przekształcenie chronionego zabytku w muzeum. Ochrona poprzez „umuzealnienie” ratowanego zabytku prowadzana jest w oparciu o różnorodne modele. Wybór formy ochrony zmierza przede wszystkim do maksymalnej ochrony i jak najlepszego utrwalenia oryginalności i autentyczności chronionego zabytku. Podejmując wybór obiektu do ochrony, brane są pod uwagę obiekty o szczególnej wadze dla regionu oraz te reprezentujące najważniejsze dziedziny przemysłu rozwijającego się w na terenie Górnego czy Dolnego Śląska.

Sieć muzeów Fundacji tworzą:

  • Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej
  • Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA w Katowicach
  • Młyn Hilberta w Dzierżoniowie

Muzea w organizacji:

  • Muzeum Techniki Rolniczej na Śląsku w Piotrowicach Świdnickich
  • Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Dzierżoniowie
  • Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach