Współpraca

Narodowy Instytut Dziedzictwa to instytucja kultury, stanowiąca zaplecze eksperckie dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. NID jest marką, która już od 50 lat jest promotorem polskiego dziedzictwa w Polsce i na świecie. Instytut współpracuje z wieloma międzynarodowymi instytucjami działającymi na rzecz zachowania narodowego dziedzictwa, w tym m.in. z UNESCO, English Heritage czy European Heritage Heads Forum.Szlak Zabytków Techniki jest tematycznym, samochodowym szlakiem turystyczno-kulturowym, łączącym obiekty związane z kulturą dziedzictwa przemysłowego województwa śląskiego. Obecnie w jego skład wchodzi 40 obiektów. Szlak ten jest markowym produktem turystycznym (sieciowy produkt obszaru) prezentującym najważniejsze i najciekawsze pod względem walorów turystycznych, historycznych i architektonicznych obiekty przemysłowe w regionie śląskim.Międzynarodowy Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowgo (TICCIH) jest niezależną międzynarodową organizacją pozarządową zajmującą się ochroną, badaniem oraz interpretowaniem dziedzictwa przemysłowego. Polski Komitet TICCIH skupia naukowców z wielu dyscyplin historii, techniki i inżynierii – konserwatorów, wykładowców akademickich, pracodawców a także właścicieli zabytków. Jest nie tylko organizacją zrzeszającą specjalistów, ale także forum na którym kształtowane są dobre praktyki w zakresie ochrony dziedzictwa przemysłowego na ternie Polski. Misją organizacji jest szerzenie wiedzy o dziedzictwie techniki, będących wytworem myśli inżynierskiej i pracy człowieka.


Zinkfabrik Altenberg w Oberhausen jest częścią sieci samorządowych muzeów w niemieckim Zagłębiu Ruhry –  LVR-Industriemuseum. Muzeum dokumentuje nie tylko historię produkcji wyrobów cynkowych, ale także historię innych gałęzi przemysłu


ERIH (European Route of Industrial Heritage) Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego – sieć łącząca ponad 850 europejskich obiektów dziedzictwa przemysłowego takich jak krajobrazy postindustrialne, nieczynne kompleksy przemysłowe czy pojedyncze zakłady. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na wspólne europejskie dziedzictwo przemysłowe oraz promocja turystyczna miejsc związanych z historią przemysłu.