Zwiedzanie

Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA w Katowicach znajduje się na terenie dzielnicy Szopienice. Nasza siedziba mieści na terenie dawnej Huty Metali Nieżelaznych, przy ulicy 11 Listopada. Pomimo pewnej odległości od centrum Katowic, jesteśmy dobrze skomunikowani z najważniejszymi punktami na mapie aglomeracji śląskiej.