Publikacje

ZARYS HISTORYCZNY HUTNICTWA CYNKU NA GÓRNYM ŚLĄSKU 1798-1980
Piotr Rygus
Wyd. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
Katowice 2015

Począwszy od XVIII wieku wydobywanie i handel rudą cynku zaczęły odgrywać znaczącą rolę gospodarczą. Autor, Piotr Rygus, w swojej publikacji pokazuje rozwój hutnictwa cynku na Górnym Śląsku, które po wynalezieniu przez J. Ruberga „śląskiej” metody produkcji metalicznego cynku oraz dostępowi do złóż węgla kamiennego, było podstawą szybkiej industrializacji regionu. Opracowanie oparte jest na szerokiej bazie źródłowej oraz literaturze przedmiotu i prezentuje wysoki poziom merytoryczny. 


MOTOCYKLE AMERYKAŃSKIE
W POLSCE 1914 – 1945
Tomasz Szczerbicki
Wyd. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
Katowice 2015

Książka Tomasza Szczerbickiego prezentuje losy legendarnych amerykańskich marek motocykli na terenie Polski – w okresie od pionierskich lat motoryzacji do końca II Wojny Światowej. To dzieje obrazujące wpływ amerykańskich osiągnięć technicznych na rozwój polskiej motoryzacji.

Czerpanie przez polskich konstruktorów z najlepszych amerykańskich rozwiązań technicznych zaowocowało własnymi konstrukcjami stanowiącymi podstawę rozwoju motoryzacji w naszym kraju.  Cennym uzupełnieniem publikacji jest publikacja wspomnień użytkowników zabytkowych modeli, doniesień prasowych i innych dokumentów źródłowych wzbogaconych

Bogata szata graficzna, na którą złożyło się mnóstwo archiwalnych i dotąd nie drukowanych zdjęć sprawia, że książka ta powinna zainteresować nie tylko miłośników motoryzacji.


ZABYTKOWE SZPITALE NA DOLNYM ŚLĄSKU
Piotr Gerber, Renata Halicka
Wyd. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
Wrocław 2017

W pracy przedstawiono nieznane, wymagające ochrony, szpitale na Dolnym Śląsku. W większości przypadków opisy dotyczą wciąż czynnych i świadczących usługi medyczne ośrodków. Tę unikatową monografię uzupełnia ponad 90 autorskich zdjęć dokumentujących ich stan zachowania. Praca skierowana jest nie tylko do miłośników dawnej architektury, ale także do właścicieli obiektów o podobnym charakterze.


ZESZYTY NAUKOWE
Red. Piotr Gerber, Piotr Rygus, Aleksandra Jaworudzka
Wyd. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
Wrocław – Katowice 2017

Zeszyty są pokłosiem konferencji naukowych organizowanych przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska we współpracy m.in. z Międzynarodowym Komitetem Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH, Kołem Naukowym Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Industria Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W publikacji zamieszczone zostały referaty i prezentacje dot. ważnych dla Dolnego i Górnego Śląska obiektów kultury technicznej.