RODO

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Respektując przepisy prawa i mając na względzie szczególną dbałość o Państwa prawo do prywatności, pragniemy poinformować o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska z siedzibą przy ul. Oławskiej 15 we Wrocławiu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informujemy że:

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust 1 pkt a RODOw celu realizacji usługi wysyłki newslettera oraz zaproszeń dotyczących wydarzeń kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska.

2) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wysyłki newslettera i/lub zaproszenia. Jest Pani/Pan zobowiązana/-y do ich podania, gdyż jest to warunkiem możliwości wysłania newslettera i/lub zaproszenia.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a RODO, w celu realizacji usługi wysyłki, do czasu rezygnacji bądź żądania wykreślenia Pani/Pana z bazy danych Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska.

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w tym celu zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej.

5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Nasz adres korespondencyjny:

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

Oławska 15
50-123 Wrocław
biuro@muzeatechniki.pl
71 750 58 49