Konferencja naukowa „Dziedzictwo przemysłowe – wizje przetrwania”

Dziedzictwo przemysłowe – wizje przetrwania

10 czerwca 2016 r.

Walcownia Cynku, Katowice – Szopienice

09:45 – 10:00 Otwarcie konferencji (dr inż. arch. Piotr Gerber)

Sesja I

10:00 – 10:15 Bartek Kluszczyński: Muzeum Rzemiosł Dawnych w Żarkach. Nowoczesne muzeum w zabytkowym młynie.

10:15 – 10:25 Katarzyna Andraka, Jagoda Hausmann: Zabytkowy młyn zbożowy w Ostrowie Wielkopolskim.

10:25 – 10:35 Dorota Ciemieniewska, Dominika Oleś: Wspomnienie szopienickich hut.

10:35 – 10:45 Ewa Boiseau, Katarzyna Markowska: Piekarnia „Mamut” we Wrocławiu co dalej z ważnym zabytkiem techniki?

10:45 – 10:55 Anna Chodkowska, Klaudia Witkowska: Przędzalnia lnu „Orzeł” w Mysłakowicach koło Jeleniej Góry – co dalej z zniszczonym zabytkiem?

10:55 – 11:05 Patrycja Kowalczyk: Zabytkowe zabudowania firmy włókienniczej „Concordia” w Bolesławcu.

11:05 – 11:15 Beata Szewczyk: Dawne zakłady włókiennicze „Intermoda” w Kamiennej Górze – początki budownictwa żelbetowego.

11:15 – 11:25 Dominik Jefmański: Dworzec kolejowy w Szczawieńku koło Wałbrzycha.

11:25 – 11:35 Aleksandra Kozaczek: Architektura straży pożarnej we Wrocławia na przełomie XIX i XX wieku.

11:35 – 12:00 Przerwa kawowa

Sesja II

12:00 – 12:15 Anna Syska: Przemysłowa nowoczesność. Hans Poelzig w Pszowie.

12:15 – 12:25 Marzena Dziedzic: Szyb „Powietrzny” – nowa funkcja dla starej kopalni.

12:25 – 12:35 Joanna Klimek: Zabytkowy szyb kopalniany „Powietrzny” w Wałbrzychu.

12:35 – 12:45 Piotr Malik: Cementownia „Grodziec” – propozycja wykorzystania kompleksu poprzemysłowego.

12:45 – 12:55 Adrian Duda, Filip Piaścik, Adrian Zięba: Śląskie wieże ciśnień – obiekty zapomniane…

12:55 – 13:05 Karolina Fonfara, Julia Swoboda: Kanał Gliwicki, modernizować czy chronić?

13:05 – 13:15 Agnieszka Kotschy, Justyna Romanowska: The Other Oder – Port Miejski we Wrocławiu – adaptacja i rewaloryzacja terenów portowych – park biomasy i energii odnawialnej.

13:15 – 13:25 Aleksandra Czupkiewicz: Hutmen – zagospodarowanie obszaru poprzemysłowego, projekt przekształcenia hali głównej.

13:25 – 13:35 Piotra Andrzejewskiego, Kacper Groń: Węzeł kolejowy i parowozownia w Pyskowicach.

13:35 – 13:45 Sławomir Stanowski: Dworzec Kolejowy – zabytek techniki, czy tylko budynek użyteczności publicznej?

13:45 – 13:55 Anna Patrycja Ścibior: Dwór i folwark w Piotrowicach Świdnickich. Nowy smak rolnictwa.

13:55 – 14: 05 Industria, Koło Naukowe Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego, Politechnika Wrocławska: Architektura przemysłowa Wrocławia – problemy, inwentaryzacja, popularyzacja.

14:05 – 14: 30 Lunch.

14:30 – 15:00 Czas przeznaczony na integrację i nawiązanie współpracy międzyuczelnianej kół naukowych.

15:00 – 15:45 Zwiedzanie Walcowni.

ulotka(1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *