Odwiedziny Norwesko-Polskiej Akademii Filmu i Fotografii

Szanowni Państwo,

W wtorkowe popołudnie 22 lipca 2014 roku, halę szopienickiej Walcowni odwiedzili uczestnicy Norwesko-Polskiej Akademii Filmu i Fotografii organizowanej m.in. przez Stowarzyszenie Jarocin XXI oraz Deichmanske Bibliotek w Oslo. W ramach projektu 16 uczestników, po ośmiu z Polski i Norwegi, bierze udział w kilkudniowych warsztatach plenerowych pod okiem profesjonalnych
fotografów.

W pierwszych dniach projektu, adepci dokumentowali przestrzeń Jarocina i wydarzenia związane z trwającym tam festiwalem. W drugiej części programu kursanci przenieśli się na Górny Śląsk, gdzie odwiedzili Zabrze i Katowice.

Wśród wyróżnionych przez organizatorów miejsc znalazła się Walcownia Cynku. Po zapoznaniu się w Izbie Tradycji z historią hutnictwa cynku, goście przeszli do zabytkowych zabudowań fabrycznych. Zebrany przez współuczestników materiał posłuży
do sporządzenia wystawy, która zostanie zaprezentowania w Oslo oraz Jarocinie. O możliwość goszczenia wystawy zabiegać będzie także organizowane w Szopienicach – Muzeum Hutnictwa Cynku.

Z hutniczym pozdrowieniem,

Zespół Muzeum Hutnictwa Cynku

010

018

020

Odwiedziny Norwesko-Polskiej Akademii Filmu i Fotografii

uczestnicy Norwesko-Polskiej Akademii Filmu i Fotografii organizowanej m.in. przez Stowarzyszenie

Jarocin XXI oraz Deichmanske Bibliotek w Oslo. W ramach projektu 16 uczestników, po ośmiu z

Polski i Norwegi, bierze udział w kilkudniowych warsztatach plenerowych pod okiem profesjonalnych

fotografów. W pierwszych dniach projektu, adepci dokumentowali przestrzeń Jarocina i wydarzenia

związane z trwającym tam festiwalem. W drugiej części programu kursanci przenieśli się na Górny

Śląsk, gdzie odwiedzili Zabrze i Katowice. Wśród wyróżnionych przez organizatorów miejsc

znalazła się Walcownia Cynku. Po zapoznaniu się w Izbie Tradycji z historią hutnictwa cynku, goście

przeszli do zabytkowych zabudowań fabrycznych. Zebrany przez współuczestników materiał posłuży

do sporządzenia wystawy, która zostanie zaprezentowania w Oslo oraz Jarocinie. O możliwość

goszczenia wystawy zabiegać będzie także organizowane w Szopienicach – Muzeum Hutnictwa

Cynku.

Konferencja Ochrona Dziedzictwa Przemysłowego – sprawozdanie

W dniu 13 czerwca 2014 roku w hali zabytkowej Walcowni Cynku w Katowicach – Szopienicach odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa p.t.: Ochrona dziedzictwa przemysłowego. Wydarzenie to związane było z inauguracją działalności naukowo-popularyzatorskiej tworzonej w tym miejscu instytucji: Walcownia – Muzeum Hutnictwa Cynku. Wśród współorganizatorów obrad znaleźli się: Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki – Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Polski Komitet The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce.

Do dyskusji nad zagadnieniami dziedzictwa przemysłowego zaproszono 11 prelegentów, reprezentujących kilka dziedzin oraz krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe, występujących w trzech kolejnych częściach. W pierwszej występujący starali się nakreślić słuchaczom tło do problematyki związanej z tematem konferencji.

Dr Eufrozyna Piątek przedstawiła szkic historyczny rozwoju gospodarczego Śląska, dr Julian Kołodziej skupił się na prezentacji celów jakim może służyć ochronna dziedzictwa przemysłowego, a prof. Jan Kęsik przedstawił przykłady udanych rewitalizacji zabytków architektury przemysłowej, kolejowej oraz rolniczej.

W drugim fragmencie obrad przewidziano miejsce dla osób związanych z miejscem spotkania oraz z nowo tworzoną placówką muzealną. Inżynier Stefan Kmiecik przedstawił obecnym historię oraz codzienną pracę wydziału Walcowni Cynku, z perspektywy związanego z nim pracownika wyższego dozoru. Dr Piotr Gerber podczas swojej prelekcji wymienił wiele przykładów obrazujących utracone zabytki poprzemysłowe, jak również krajowe i zagraniczne sukcesy w ich ratowaniu. Mgr Piotr Rygus skupił się na dziejach koncernu „Georg von Giesche Erben”, twórcy m.in. zakładów hutniczych na terenie Katowic – Szopienic. Następnie mgr arch. Paulina Słocińska, twórczyni koncepcji architektonicznej Walcowni – Muzeum Hutnictwa Cynku, opisała wyzwania i efekty towarzyszące pracom aranżacyjnym w hali nieistniejącego już wydziału. Ponadto wymieniła cele jakie stawia sobie nowa instytucja, m.in.: odtworzenie historii i myśli technicznej działającego na Górnym Śląsku przemysłu cynkowego, dokumentowanie życiorysów byłych pracowników oraz prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży.

Ostatnią część spotkania przeznaczono dla prelegentów mogący podzielić się praktycznym doświadczeniem w omawianej tematyce. Dr Stefan Kaiser przedstawił zbiory dotyczące historii przemysłu Śląskiego, znajdujące się w Oberschlesische Landes Museum w Ratingen. Marek Dmitriew z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przybliżył bogate plany rozbudowy infrastruktury turystyczno-wystawienniczej tej placówki w oparciu o zachowane w Zabrzu zabytki górnictwa. Józef Tomasz Juros zajął się historią i okolicznościami towarzyszącymi ratowaniu zabytkowego mostu żelaznego nad rzeką Mała Panew w Ozimku. Podsumowania obrad dokonał dr hab. Łukasz Gaweł prezentując jakimi cechami powinno charakteryzować się prawidłowo zachowane dziedzictwo przemysłowe w dobie rywalizacji autentyczności doznań z postępującą komercjalizacją.

Zespół Walcowni Cynku,