Przemysł w obrazie miasta

Czym jest przemysł? Kiedy się narodził? Czy nadal możemy go spotkać w obrazie miasta i jakie ma cechy?

Podczas zwiedzania, prezentacji i wspólnej burzy mózgów spróbujemy odpowiedzieć na te pytania. Następnie uczestnicy oddadzą się pracy twórczej i stworzą własny obraz miasta metodą kolażu uwzględniając jego przemysłowe cechy.


KlasaPrzedmiotPodstawa programowa
I-IIIEdukacja
społeczna
2. 6 Opisuje znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka, jest świadomy, że stosuje w swej aktywności ten dorobek, np. cyfry arabskie i rzymskie, papier, mydło, instrumenty muzyczne itp
I-IIIEdukacja plastyczna2. 3 Wydziera, wycina, składa, przylepia, wykorzystując gazetę, papier kolorowy, makulaturę, karton, ścinki tekstylne itp.
IVHistoriaI.2 – Poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.
V-VIIIHistoriaXIX. 2 – Charakteryzuje najważniejsze przejawy rewolucji przemysłowej (wynalazki i ich zastosowania, obszary uprzemysłowienia, zmiany struktur społecznych i warunków życia).
IV-VIIIPlastykaII.2 Wyraża w pracach plastycznych uczucia i emocje wobec rzeczywistości, a także płynące z inspiracji muzycznych czy literackich (impresja i ekspresja); rysuje, maluje, ilustruje zjawiska i wydarzenia realne i wyobrażone (także w korelacji z innymi przedmiotami);
III. 1 Zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury (historycznej i współczesnej).

Czas trwania: 90-120 min | Cena: 25 zł

Człowiek i Maszyna

Co to jest silnik? Jak działa? Kim był James Watt? Od czego zależy moc silnika?

W trakcie lekcji uczestnicy, pracując na modelach, poznają historię rozwoju napędu – od koła wodnego, przez proste maszyny parowe aż po silnik spalinowy. Spróbujemy odpowiedzieć na proste pytanie jakie źródło napędu jest najefektywniejsze, a które najbardziej przyjazne środowisku.


KlasaPrzedmiotPodstawa programowa
I-IIIEdukacja społecznaII. 6 Opisuje znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka, jest świadomy, że stosuje w swej aktywności ten dorobek, np. cyfry arabskie i rzymskie, papier, 
IV-VIIITechnikaII.7 Komunikowanie się językiem technicznym.
IV. 1 Rozpoznawanie osiągnięć technicznych, które przysłużyły się rozwojowi postępu technicznego, a tym samym człowiekowi (lżejsza praca, komfort życia).

Czas trwania: 90-120 min | Cena: 25 zł

Młody Muzealnik

Czym jest muzeum? Co się robi w muzeum? Co można w nim zobaczyć ? Czym jest zabytek?

W trakcie lekcji spróbujemy wspólnie odpowiedzieć na te pytania. Spotkanie zaczyna się burzą mózgów i zwiedzaniem muzeum. Następnie uczestnicy wcielają się w rolę muzealników i tworzą własne Karty Ewidencyjne w oparciu o autentyczne zabytki ze zbiorów Muzeum.

Scenariusz lekcji jest dostosowywany w zależności od wieku uczestników!


KlasaPrzedmiotPodstawa programowa
I – IIIEdukacja technicznaVI.1– Planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie
IVHistoriaI.2 – Poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.
IVTechnikaVI.7 – Dokonuje pomiarów za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego.

Czas trwania: 90-120 min | Cena: 25.00 zł

Nocna Szychta II

W nocy 28.07.2023 r. (Piątek) zapraszamy do Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA na prawdziwie nocne zwiedzanie, wycieczkę zaczynamy o 22:00. W związku z tym, że zwiedzanie odbywać się będzie przy wyłączonych światłach prosimy uzbroić się w latarki i zakryte buty.

Zwiedzaniu towarzyszyć będzie pokaz pracy zabytkowych maszyn z naszego unikatowego ciągu technologicznego do produkcji blachy cynkowej.

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, w związku z tym chętnych prosimy o wypełnienie formularza.