Europejskie Dni Dziedzictwa

Szanowni Państwo!

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Polska włączyła się do akcji w 1993 roku. W murach Walcowni Cynku także odbędą się wydarzenia w ramach EDD. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z programem wydarzeń oraz do odwiedzin w sobotę 19.09.2015

Do zobaczenia!

http://edd.nid.pl/page/calendar?id=1199&name=Utracone-dziedzictwo-przemyslowe-Katowic