Młody Muzealnik

Czym jest muzeum? Co się robi w muzeum? Co można w nim zobaczyć ? Czym jest zabytek?

W trakcie lekcji spróbujemy wspólnie odpowiedzieć na te pytania. Spotkanie zaczyna się burzą mózgów i zwiedzaniem muzeum. Następnie uczestnicy wcielają się w rolę muzealników i tworzą własne Karty Ewidencyjne w oparciu o autentyczne zabytki ze zbiorów Muzeum.

Scenariusz lekcji jest dostosowywany w zależności od wieku uczestników!


KlasaPrzedmiotPodstawa programowa
I – IIIEdukacja technicznaVI.1– Planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie
IVHistoriaI.2 – Poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.
IVTechnikaVI.7 – Dokonuje pomiarów za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego.

Czas trwania: 90-120 min | Cena: 25.00 zł