Lekcje Muzealne

Szanowni Państwo,

Lekcje Muzealne w Muzeum Hutnictwa Cynku – Walcowni to doskonały sposób na zdobywanie wiedzy. Prowadzone są przez wykwalifikowanych edukatorów, pasjonatów historii przemysłowej. Treść i zakres lekcji jest zgodny z aktualną Podstawą Programową.

Lekcje prowadzone są w zabytkowych, autentycznych wnętrzach. Istnieje również możliwość realizacji poszczególnych scenariuszy w Państwa szkołach.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zespół Muzeum

Koszt:

Lekcja w Muzeum: 17,00 zł/os  (grupa max. 25 osób, lekcja + zwiedzanie Muzeum)

Jeden darmowy bilet dla opiekuna przysługuje na grupę 25 dzieci.

Kontakt:

walcownia@muzeatechniki.pl
727 600 186


SCENARIUSZE LEKCJI MUZEALNYCH

PRZEDSZKOLE 

PRZYGODA W MUZEUM

Podczas spotkania wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania o to, czym jest muzeum i zabytek. Omówimy ich rolę, przyczynę otaczania opieką. Dzieci będą mogły samodzielnie zakodować wiadomość – to działanie stanie się podstawą dla rozmowy o tym, jak odczytujemy informacje z zabytków. Opowiemy sobie również o różnych modelach muzeów oraz zasadach zachowywania się w podobnych takich miejscach. Będziemy odnosić się do historii Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA oraz zgromadzonych w nim eksponatów.

Dzieci otrzymają pamiątkowe bilety.

Czas trwania: 1h

BEZ PRACY NIE MA KOŁACZY – WARTOŚĆ PRACY I ŚLĄSKIE ZAWODY

W trakcie trwania warsztatów postaramy się stworzyć definicję „pracy” oraz omówić jej wartość i sens. Dzieci poznają także specyfikę pracy na Śląsku. Przewodnik będzie wprowadzał słownictwo śląskie. Odnosić będziemy się do pojęć takich jak: huta, hutnik, górnik, kopalnia.

Czas trwania: 1h

SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY I – III)

DAWNO TEMU W FAMILOKU… – POZNAJEMY ŻYCIE ŚLĄSKICH OSIEDLI

Dzieci na zajęciach dowiedzą się, gdzie i jak mieszkali ich przodkowie, dlaczego i dla kogo familoki były budowane. Uczestnicy poznają śląskie słowa związane z tym tematem. Spojrzymy też na mapy i odnajdziemy piękne górnośląskie osiedla.
Wiele z zarysowanych tu kwestii będzie wynikało z własnej pracy uczniów, próbujących na podstawie prezentowanych materiałów opowiedzieć coś o życiu mieszkańców familoków.

Czas trwania: 45 min + zwiedzanie Muzeum

U ŚW. FLORIANA ZA PIECEM – PRACA I ZWYCZAJE HUTNIKÓW GÓRNOŚLĄSKICH

Kim był św. Florian i dlaczego mówimy o nim w Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA? Czym tak naprawdę zajmował się hutnik? Czy huta była ważna dla naszego regionu? Jakie zwyczaje były ważne dla hutników?
Z pomocą nabytych umiejętności podczas zajęć, dzieci będą znały odpowiedzi na te pytania.

Czas trwania: 45 min + zwiedzanie Muzeum

JAK DAWNIEJ WYGLĄDAŁO DZIECIŃSTWO? PRACUJĄCE DZIECI

Warsztaty poświęcone są życiu najmłodszych. Podczas zajęć zastanowimy się nad tym, jak wyglądało życie dzieci na przestrzeni epok i zestawimy to z dzisiejszą rzeczywistością. Szczególnie uważnie przyjrzymy się kwestii pracy i nauki najmłodszych. Porozmawiamy także o prawach dziecka. (Warsztaty w rozszerzonej wersji przeznaczona także dla klas IV-VI).

Czas trwania: 45 min + zwiedzanie Muzeum

SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY IV – VI)

DETEKTYW – HISTORYK

Uczestnicy spotkania na podstawie przygotowanych materiałów takich jak zdjęcia, nagrania, listy, pamiętniki będą poszukiwali odpowiedzi na pytanie o to, jak wyglądało życie hutnika na Górnym Śląsku.

Czas trwania: 1h

ISTOTA ZABYTKU

Porozmawiamy sobie o znaczeniu zabytków i innych źródeł historycznych. Spróbujemy odszyfrować materiał źródłowy. Zastanowimy się nad tym, jak można ratować dziedzictwo przemysłowe.

Czas trwania: 1h

GIMNAZJUM / KLASY VII-VIII/ SZKOŁY ŚREDNIE

PROPAGANDA I CZYTANIE ŚWIATA ZE ZROZUMIENIEM

Na przykładzie materiałów propagandowych z okresu PRL oraz danych historycznych porozmawiamy o pracy robotników oraz sytuacji na Śląsku. Ważnym elementem tego spotkania będzie wypracowanie zasad postępowania podczas odczytywania informacji w celu odróżnienia wiarygodnych wiadomości od tych, którym nie powinno się ufać.

Czas trwania: 1h 30 min + zwiedzanie Muzeum

HISTORYCZNA SZTUKA DYSKUSJI?

Uczestnicy będą mieli okazję poznać zasady i metody dyskusji oraz sprawdzić swoje umiejętności w tym zakresie. Warsztat będzie opierał się o zróżnicowane materiały związane z nie zawsze oczywistymi aspektami hutnictwa cynku.

Czas trwania: 1h 30 min + zwiedzanie Muzeum

ETOS PRACY – LITERATURA A ŻYCIE ŚLĄSKICH ROBOTNIKÓW

Niecodzienna lekcja języka polskiego, inspirująca młodzież do konfrontowania wiedzy z różnych dziedzin. Poprzez analizę archiwalnych zdjęć i filmów Muzeum uczniowie utrwalają wiedzę o etosie pracy oraz jego literackich kontekstach.

Czas trwania: 1h + zwiedzanie Muzeum