Oferta pracy na stanowisko: Konserwator zabytkowych urządzeń mechanicznych.

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska poszukuje kandydata na stanowisko:

Konserwator zabytkowych urządzeń mechanicznych

Miejsce pracy: Katowice

1. Wymagania:

• Wykształcenie techniczne najlepiej w kierunku mechanicznym,

• Doświadczenie w pracach warsztatowo-mechanicznych,

• Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,

• Umiejętność organizowania i planowania swojej pracy,

• Zdolność do pracy w zespole pod presją czasu.

2. Obowiązki:

• Obsługiwanie i nadzorowanie zabytkowych urządzeń mechanicznych

• Wykonywanie przeglądów technicznych oraz wyznaczanie maszyn do wykonania napraw serwisowych oraz konserwacyjnych,

• Prowadzenie obowiązującej dokumentacji technicznej,

• Wykonywanie operacji demontażowo-montażowych, części i zespołów urządzeń,

• Przeprowadzanie rozruchu maszyn i urządzeń.

3. Oferujemy:

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

• Długotrwałe zatrudnienie w stabilnym zakładzie pracy,

• Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy.

4. Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny,

– curriculum vitae ( życiorys),

– kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż  pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

– oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym na adres:

Walcownia – Muzeum Hutnictwa Cynku
40-397 Katowice, ul. 11 listopada

z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko mechanik-konserwator” lub osobiście w

siedzibie instytucji w godz. 8,00- 15,00 od poniedziałku do piątku  lub drogą elektroniczną na adres walcownia@muzeatechnik.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *