SZKOŁA LETNIA ICOMOS W WALCOWNI

Maszyna parowa fot. Marcin Lubera

Od 2015 roku Polski Komitet Narodowy ICOMOS we współpracy z wieloma podmiotami organizuje cykliczne spotkania specjalistów zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego pod nazwą Szkoła Letnia PKN ICOMOS. Głównym zadaniem Szkoły jest zaprezentowanie najbardziej aktualnej problematyki ochrony dziedzictwa, wymiana doświadczeń i poznanie najważniejszych działań konserwatorskich prezentowanych w różnych miejscach Polski, w których dzieją się rzeczy ważne dla ochrony i konserwacji zabytków.

W tym roku po raz pierwszy Szkoła Letnia PKN ICOMOS zorganizowana zostanie na Górnym Śląsku we współpracy z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska oraz Narodowym Instytutem Konserwacji Zabytków. Wykłady i spotkania odbywać się będą w siedzibie Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA.

PKN ICOMOS w dniach 15.06.2023 – 30.06.2023 prowadzi rekrutację dla uczestników konferencji. Wszystkie szczegółowe informacje, regulamin znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie PKN ICOMOS.

Konferencja odbędzie się w dniach 16.08.2023 – 18.08.2023