Pierwsi polscy „harleyowcy”

sfdsdsds
Drużyna łącznościowców I Korpusu Polskiego Generała Dowbor-Muśnickiego z motocyklami Harley-Davidson FE w twierdzy Bobrujsk (fot. ze zbiorów Tomasza Szczerbickiego)

Kolekcja zabytkowych motocykli amerykańskich Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA obejmuje szereg motocykli przedwojennych. Najstarszym eksponatem wystawy jest Harley-Davidson model FE z 1924 r. Jest to model, na którym sfotografowani zostali prawdopodobnie pierwsi polscy “harleyowcy”. Na zdjęciu widzimy grupę motocyklistów, żołnierzy polskich z I Korpusu generała Dowbor-Muśnickiego walczących na terenie Rosji z bolszewicką rebelią. Motocykliści zostali sfotografowani na terenie twierdzy Bobrujsk. Twierdza zdobyta została przez polskie oddziały w lutym 1918 r., fotografia pochodzi z czerwca. Uwagę zwraca brak koalicyjek, pasów i broni – zdjęcie wykonane zostało po internowaniu oddziału przez Niemców. W następnym miesiącu wszyscy Dowborczycy i ich motocykle Harley-Davidson, znaleźli się już na ziemiach polskich.

Zdjęcie pochodzi z książki Tomasza Szczerbickiego pt. Motocykle amerykańskie w Polsce 1918-1945 wydanej przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska w 2015 r.  Książka jest do nabycia w Kasie Muzeum.

Wystawa zabytkowych motocykli amerykańskich to ponad 20 starych motocykli udostępniona do zwiedzania w godzinach otwarcia Walcowni.