Ceny biletów

Sprzedaż biletów prowadzona jest w Kasie Muzeum. Bilety wstępu upoważniają do wstępu na wystawy stałe MHC Walcownia. We wszystkie weekendy i wybrane święta cena biletu obejmuje zwiedzanie z Przewodnikiem oraz pokaz pracy maszyn małego ciągu technologicznego. Zwiedzanie odbywa się o pełnych godzinach i trwa do 60 min.

ZwiedzanieCena
Bilet Normalny30 zł
Bilet Ulgowy25 zł
Bilet Senior25 zł
Bilet Rodzinny90 zł
Pokaz pracy maszyn
Mały ciąg technologiczny
[gilotyna, nożyca krążkowa, wytłaczarka]
300 zł
Duży ciąg technologiczny
[gilotyna, nożyca krążkowa, wytłaczarka, walcarka wykańczająca, 
walcarka do taśm]
500 zł
  1. Bilet Ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży uczącej się w wieku od 3 do 18 lat
  2. Dzieci do lat 3 wchodzą i zwiedzają Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA bezpłatnie
  3. Usługa Przewodnika wliczona jest w cenę biletu
  4. Kasa Biletowa Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA przyjmuje płatności gotówką oraz kartami płatniczymi
  5. Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA można zwiedzać z psem, prosimy jedynie o korzystanie ze smyczy w trakcie wizyty w Muzeum