Przemysł na ziemiach polskich – historia i dziedzictwo

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej ,,Przemysł na ziemiach polskich – historia i dziedzictwo”. Konferencja ma na celu pogłębienie zrozumienia roli przemysłu w kształtowaniu historii oraz promowanie strategii ochrony dziedzictwa przemysłowego dla przyszłych pokoleń. Istotnym aspektem konferencji jest także nawiązanie dialogu między różnymi dziedzinami nauki. 

Konferencja odbędzie się dn. 16.05.2024 r. w Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA w Katowicach.

Proponowane obszary tematyczne

  1. Historia przemysłu: ewolucja, kluczowe wydarzenia, technologia, historia poszczególnych zakładów przemysłowych.
  2. Dziedzictwo przemysłowe: identyfikacja, ochrona, zachowanie obiektów poprzemysłowych.
  3. Społeczne i ekonomiczne skutki przemysłu: praca, migracje. 
  4. Konserwacja zabytków: Metody, wyzwania, praktyka.
  5. Środowiskowe implikacje: wpływ na środowisko, zrównoważone rozwiązania.
  6. Edukacja i świadomość społeczna: promocja dziedzictwa, edukacja historyczna, turystyka.
  7. Regionalne różnice: Porównawcze studia przypadków, różnice w rozwoju przemysłowym.
  8. Dziedzictwo przemysłowe w planowaniu przestrzennym: integracja zabytków przemysłowych w rozwój miast i regionów.

Uczestnictwo

Do czynnego udziału w konferencji zapraszamy studentów oraz doktorantów zainteresowanych tematyką m.in. historii, architektury, konserwacji zabytków, ochrony środowiska oraz gospodarki przestrzennej. 

Zgłoszenia

Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych do 22.04.2024 r. na adres e-mail iga.rentel@muzeatechniki.pl. Formularz dostępny jest pod poniższym linkiem, w celu edycji i wypełnienia należy go najpierw pobrać. 


Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 29.04.2024 r. Czas wystąpienia to 20 min.  Certyfikaty w formie papierowej zostaną wręczone prelegentom w dniu konferencji. 

Opłata konferencyjna

Opłatę za udział w konferencji (70 zł – bufet kawowy i lunch) należy dokonać na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 6.05.2024 r.

Informacje o organizatorze

Jako Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska – największa w Polsce pozarządowa organizacja chroniąca dziedzictwo przemysłowe – priorytetowo traktujemy naszą działalność muzealną i kulturalną. Naszym głównym celem jest propagowanie wiedzy o historii, nauce, technice, gospodarce i kulturze, zwłaszcza tej związanej ze Śląskiem, oraz edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym przemysłowego. Jednocześnie Fundacja w swoich działaniach zmierza do maksymalnej ochrony i jak najlepszego utrwalenia oryginalności i autentyczności chronionego zabytku.

muzeatechniki.pl