Debata polityczna – uczestnicy

Szanowni Państwo!

Już 15.10.2015 roku w Walcowni odbędzie się debata polityczna pt.: „Górnośląskie Skarby, czyli przyszłość industrialnego dziedzictwa kulturowego regionu w oczach kandydatów do parlamentu”. Spotkanie z kandydatami odbędzie się o godz. 13:00.

Z przyjemnością przedstawiamy uczestników debaty:

Prawo i Sprawiedliwość:
– Andrzej Sośnierz,
Platforma Obywatelska:
– Gabriela Lenartowicz,
– Jan Wojtyła,
Partia Razem:
– Arnika Kluska,
Zjednoczona Lewica:
– Zbyszek Zaborowski,
– Monika Paca-Bros,

Kukiz `15

– Grzegorz Długi,
.Nowoczesna:
– Ilona Kanclerz,

– Monika Rosa,

Zjednoczeni dla Śląska:
– Leszek Jodliński.

Zapraszamy serdecznie!

W przypadku dodatkowych pytań – prosimy o kontakt telefoniczny: +48 727 600 186 lub mailowy: walcownia@muzeatechniki.pl

Debata polityczna „Górnośląskie Skarby”

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska serdecznie zaprasza na debatę polityczną kandydatów do parlamentu, której myślą przewodnią jest troska o dziedzictwo kulturalne regionu.

Debata odbędzie się w Walcowni Cynku (ul. 11 Listopada, 40-387 Katowice) dnia 15.10.2015 roku, o godzinie 13:00.

Trudno bez ocalenia przeszłości mówić o przyszłości. Serdecznie zapraszamy wyborców, którym nie jest obojętny los naszego regionu i chcieliby poznać poglądy przedstawicieli największych partii politycznych biorących udział w wyborach w naszym województwie.

(za niedługo podamy pełną listę uczestników debaty)

W swojej długiej historii, leżący na pograniczu rożnych narodów Górny Śląsk wytworzył wyjątkowe dziedzictwo kulturowe. Przyspieszony rozwój regionu nastąpił jednak wraz z pojawieniem się w tym rejonie zdobyczy rewolucji przemysłowej. W przeciągu kilku lat industrializacja stała się głównym czynnikiem rozwoju Górnego Śląska, równocześnie będąc istotnym składnikiem lokalnej tożsamości oraz dziedzictwa kulturowego wyróżniającego się dziś na tle całego kraju. Z czasem powód do dumy stał się wstydliwą przeszłością. Przez region przetoczyła się fala likwidacji przedsiębiorstw. Wykreślenie kolejnych zakładów z rejestru przedsiębiorstw było dopiero wstępem do zagłady wszelkich pozostałości po dziesiątkach lat jego działalności. Dawne „Świątynie pracy” często bez większego zastanowienia obracano w gruzowiska, które po dziś dzień pozostają bliznami na strukturze urbanistycznej regionu. W chwili obecnej społeczeństwo województwa śląskiego coraz bardziej dostrzega błąd tamtych działań i obawia się o przyszłość dziedzictwa, które pozostało. Dowodem tego może być zainteresowanie przyszłością Elektrociepłowni w Szombierkach.

Zapraszamy serdecznie!

gornoslaskie skarbyPLAKAT z data

Europejskie Dni Dziedzictwa

Szanowni Państwo!

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Polska włączyła się do akcji w 1993 roku. W murach Walcowni Cynku także odbędą się wydarzenia w ramach EDD. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z programem wydarzeń oraz do odwiedzin w sobotę 19.09.2015

Do zobaczenia!

http://edd.nid.pl/page/calendar?id=1199&name=Utracone-dziedzictwo-przemyslowe-Katowic

Zwiedzanie Walcowni w trakcie festiwalu Tauron Nowa Muzyka

Śląsk jest wyjątkowy, warto go odkryć. Organizatorzy festiwalu Tauron Nowa Muzyka pragną aby uczestnicy (szczególnie Ci zamiejscowi) go poznali. Zaplanowana jest wycieczka pełna skrajności.  Do odwiedzenia jest stare i nowe. Industrialne i naturalne. Jeden z przewidzianych punktów to  Walcownia. Serdecznie zapraszamy i polecamy Walcownię Cynku, która swoją katedralną przestrzenią potrafi oczarować. A kto będzie miał ochotę dowiedzieć się o hutnictwie cynku i procesie technologicznym jaki był przeprowadzany w Walcowni nieco więcej przewodnik będzie na posterunku.

Czekamy na Was z niecierpliwością!

http://www.festiwalnowamuzyka.pl/newsy/artykul/wycieczki_po_gornym_slasku_poznaj_nasz_region_w_trakcie_tauron_nowa_muzyka_2015/

Pożar częsci obiektu

Szanowni Państwo,
Z przykrością informujemy, że w dniu 06.07.2015 r. część walcowni stanęła w ogniu. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Jest prowadzone przez rzeczoznawców dochodzenie mające na celu określenie przyczyny zajęcia się obiektu. Ogień pojawił się w pomieszczeniu, w którym składowane są materiały potrzebne do remontu. Zostało kompletnie spalone. Cała instalacja elektryczna na Hali 1 uległa zniszczeniu.
Najważniejsze – nikomu nic się nie stało. Nie został uszkodzony żaden z eksponatów. Zbiory zostały zachowane.
Bardzo dziękujemy Strażakom za szybką akcję. Pojawili się w mgnieniu oka, dzięki temu ogień nie rozprzestrzenił się na dużą powierzchnię.
Hala 2 (w której znajduje się zabytkowy ciąg technologiczny) nie ucierpiała.
Póki co, cały obiekt ze względów bezpieczeństwa jest wyłączony z możliwości zwiedzania.
O wznowieniu działalności poinformujemy. Przyszły cały wpływ z biletów przeznaczony zostanie na prace naprawcze.

Ale nie załamujemy się! Podciągamy rękawy i zabieramy się do pracy.

Sprawozdanie z konferencji: „Dobre praktyki w ochronie dziedzictwa przemysłowego”

W dniu 11 czerwca 2015 roku w hali zabytkowej Walcowni Cynku w Katowicach – Szopienicach odbyła się konferencja naukowa pt.: Dobre praktyki w ochronie dziedzictwa przemysłowego. Wydarzenie to związane było z inauguracją dwóch wystaw stałych tworzonej w tym miejscu instytucji: Walcownia – Muzeum Hutnictwa Cynku. Organizatorem sesji była Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego na Śląsku, zarządzająca Walcownią. Konferencja została objęta patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Polskiego Komitetu The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage.

Do dyskusji nad zagadnieniami dziedzictwa przemysłowego zaproszono 5 prelegentów prezentujących polskie i zagraniczne projekty w tej oraz 6 ekspertów do panelu dyskusyjnego w temacie zasad ochrony dziedzictwa przemysłowego. Ponadto na prośbę organizatorów, na wstępie obrad, głos zabrali Bolesław Błachuta Miejski Konserwator Zabytków w Katowicach odczytujący list przygotowany przez Marcina Krupę Prezydenta Miasta Katowice, Przemysław Smyczek dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, oraz Bartosz Walczak prezes Polskiego Komitetu TICCIH.

W pierwszej części obrad zostały przedstawione dwa duże projekty konserwatorskie realizowane na terenie Górnego Śląska w dawnych obiektach po górniczych. Na początku mgr Damian Halmer z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprezentował dotychczasowe efekty prac mających na celu ochronę i popularyzację wchodzącego w skład Muzeum kompleksu „Sztolnia Królowa Luiza”. W drugim referacie dr inż. Zbigniew Barecki przybliżył słuchaczom projekt zachowania zabudowań dawnej kopalni Ludwik-Concordia w Zabrzu. Zestawione obok siebie oba projekty zostały przeprowadzone w sposób solidny z staraniem zachowania jak największej części oryginalnego wyglądu i wyposażenia. Warto zwrócić uwagę że pomimo wielu podobieństw związanych z lokalizacją jak i tematyką dziedzictwa, dzieli je zasadnicza różnica w postaci formy własności. Pierwszy z projektów bowiem prowadzony jest przez sektor publiczny, ponieważ Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu finansowane jest przez miasto Zabrze oraz samorząd województwa śląskiego. Tymczasem inwestycja w Szybie „Maciej” prowadzona jest przez firmę prywatną Przedsiębiorstwo Górnicze „Demex” sp. z o.o..

W drugiej części konferencji zaproszeni goście przybliżyli słuchaczom realizacje pochodzące z innych części historycznego Śląska. Najpierw Mirosław Nizio, architekt, designer, właściciel pracowni Nizio Design International wygłosił referat na temat adaptacji zabytkowych zabudowań po górniczych w Wałbrzychu na potrzeby Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia W odróżnieniu od pozostałych realizacji, projekt tej pracowni bazował głównie na próbie nowoczesnego zaaranżowania wystaw. Następny prelegent Józef Tomasz Juros zajął się historią i okolicznościami towarzyszącymi ratowaniu zabytkowego mostu żelaznego nad rzeką Mała Panew w Ozimku oraz funkcjonującym w tym mieście Muzeum Hutnictwa. Ostatni referat wygłosił dr inż. arch. Milos Matej przybliżając doświadczenia w ochronie dziedzictwa przemysłowego w Ostrawie. Zaproszony architekt może pochwalić się udziałem w wielu interesujących projektach związanych z obiektami hutniczymi, górniczymi oraz kolejowymi. Główne ich założenia opierają się na jak najlepszym poznaniu przeszłości i przeznaczenia zabytku oraz zachowania go w jak najmniej naruszonej formie w stosunku do stanu jaki posiadał on w momencie wyłączenia z produkcji.

Po części wypełnionej referatami zorganizowana została debata ekspertów na temat zasad ochrony dziedzictwa przemysłowego. Wśród jej uczestników znaleźli się wykładowcy akademicy: prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, dr hab. inż. arch. Bartosz Walczak, dr inż. Waldemar Jerzy Affelt, znany specjalista w dziedzinie dziejów przemysłu oraz zabytków techniki dr Eufrozyna Piątek, praktyk w dziedzinie ochrony zabytków kolejnictwa Robert Kola oraz przedstawicielka samorządu, Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna. Funkcję moderatora panelu dyskusyjnego pełnił dr inż. arch. Piotr Gerber stojący na czele Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego na Śląsku, organizatora konferencji. Podczas ożywionej dyskusji pojawiło się wiele zagadnień związanych z tematem, m.in.: problemu braku powszechnej świadomości społecznej w temacie ochrony zabytków techniki, potrzeby stworzenia narzędzi wartościujących industrialne artefakty czy roli samorządu w projektach oraz jego współpracy z osobami zmierzającymi do ocalenia zabytków techniki. Zwrócono także uwagę na ważny aspekt potencjału rozwojowego tkwiącego w dziedzictwie poprzemysłowym.

Po zakończeniu obrad zebrani goście uczestniczyli w uroczystości otwarcia dwóch wystaw stałych organizowanego w tym miejscu Muzeum Hutnictwa Cynku. Pierwsza z nich została zaaranżowana pośród maszyn zabytkowego ciągu technologicznego z 1904 roku i opisuje „Historię hutnictwa cynku na Górnym Śląsku”. Druga wystawa pt. „Historia źródeł energii” prezentuje kolekcje silników, z których najstarszy został wyprodukowany w 1902 roku, a najmłodszy pochodzi z lat 70. XX wieku. Zbiory te należały do holenderskiego kolekcjonera Jacoba Peppinga. Równocześnie tylko w dniu konferencji przygotowana została wystawa prac studentów Politechniki Wrocławskiej dotyczących ochrony zabytków techniki. Wydarzeniem towarzyszącym konferencji była premiera książki Piotra Rygusa pt.: Zarys historyczny hutnictwa cynku na Górnym Śląsku w latach 1798-1980, zaprezentowaną przez jej recenzentkę dr Eufrozynę Piątek. W obradach uczestniczyła licznie zgromadzona publiczność. Oprócz przedstawicieli świata nauki i władz samorządowych wydarzenie zainteresowało spore grono byłych pracowników miejscowej huty. Świadczy to o ich nieobojętności i zainteresowaniu przyszłym losem bliskiego im dotychczas miejsca. Wspomniana konferencja była już drugą zorganizowaną w zabytkowej Walcowni Cynku. Rok wcześniej 13 czerwca odbyła się tutaj konferencja Ochrona dziedzictwa przemysłowego.

DSC_0033 DSC_0061 DSC_0068 DSC_0075 DSC_0220 DSC_0102

„Znajdź mnie – EDD 2016” ( Find me – EDD 2016)

IMG_1663

„Walcownia” invites you to explore Katowice with „Znajdź mnie – EDD 2016” ( Find me – EDD 2016) app and take pictures in designated areas. In the last section 11.09. or 18.09 ( from 11.00 to 16:00) or 21.09 ( from 09.00 to 18.00), a „mascot” called „Walcuś” will be waiting for you and you’ll learn what to do next. Download the app:

https://play.google.com/store/apps/details?id=findme.findme

Details are on the European Heritige Days website:

http://edd.nid.pl/page/calendar?id=1876&name=Znajdx-mnie–EDD-2016—gra-miejska

Przemysłowe Miasto Dzieci

13/17.07.2015 r. Katowice – Szopienice WALCOWNIA CYNKU

,,Przemysłowe Miasto Dzieci” to projekt, który wychodzi na przeciw oczekiwaniom młodych ludzi. To projekt, który poprzez zabawę wychowuje, uczy pracy w zespole, przedsiębiorczości, szacunku do pieniędzy i wykonywanych zadań, a przede wszystkim wpływa na rozwój pozytywnych cech charakteru, tj. tolerancji, empatii, współodpowiedzialności.

Cykliczność projektu wskazuje na jego rozwój oraz rosnące zainteresowanie po stronie najmłodszych uczestników, dlatego tak ważne jest wspieranie ich potencjału twórczego i intelektualnego. Projekt stanowi odpowiedź na zachodzące procesy społeczne, potrzebę stymulacji rozwojowej dzieci i kształtowani ich tożsamości. Wybór odbiorców również nie jest przypadkowy. Szopienice, dzielnica Katowic, słyną głównie z hutnictwa. Jej peryferyjne położenie względem kluczowych ośrodków kultury wskazuje na potrzebę kształcenia w tym zakresie od najmłodszych lat. Co łączy Katowice z Zabrzem i Jaworzyną Śląską to poprzemysłowy krajobraz miejski, a także ogromna spuścizna zabytków przemysłu pozostawiona kolejnym pokoleniom.

Umiejętne wykorzystanie tejże wartości kultywuje funkcjonujące więzi społeczne, partnerstwo społeczne, a także umożliwia partycypację w szeroko rozumianej kulturze. Ta z kolei wzbogacona jest o walory ekonomiczne, społeczne i psychologiczne. Najmłodsi uczestnicy warsztatów mogą czerpać z dorobku doskonałe wzorce zachowań, kult pracy i tzw. zmysł technologiczny. Pamiętajmy, że uczestnicy projektu w głównej mierze wywodzą się ze środowisk uboższych, narażonych na patologie społeczne. Wartością dodaną jest fakt, że oferowane w projekcie atrakcje mogą stanowić doskonałą atrakcję w okresie wakacyjnym.

,Przemysłowe Miasto Dzieci” jest przedsięwzięciem, które z jednej strony stanowi alternatywę dla wypoczynku wakacyjnego poza miejscem zamieszkania, z drugiej promuje wśród dzieci wiedzę o własnym, często nieznanym, otoczeniu i środowisku. Ciekawostkę stanowi fakt, iż opiekunami nowych grup warsztatowych będą również wcześniejsi uczestnicy szkoleń (z Jaworzyny Śląskiej), co umożliwi wymianę doświadczeń, pasji i dzielenie się dziecięcymi marzeniami oraz zapałem do życia, który dla wielu dorosłych jest motorem napędowym działań. Ideą projektu jest angażowanie dzieci w różne prace, w celu pobudzenia w nich pasji do wykonywanych w przyszłości zawodów. To także wskazanie, że praca uszlachetnia, umożliwia satysfakcję i rozwój osobisty. Projekt jest realizowany przez Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej już po raz ósmy. Innowacją w roku 2015 będzie jednoczesna realizacja projektu w trzech instytucjach na Śląsku: Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, które jako instytucja publiczna poprzez wspomniany projekt wychodzi poza bieżącą działalność.

„Przemysłowe Miasto Dzieci” to nie tylko twórcze warsztaty o charakterze edukacyjnym, ale także przedsięwzięcie poszerzające horyzonty o dziedzictwie kulturowym i regionalnych tradycjach. Podział aktywności w projekcie umożliwi zapoznanie się z historią przemysłu w zawodach dla niego kluczowych, czyli hutnika, kolejarza i górnika.

ORGANIZATORZY:

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej – Kolejowe Miasto Dzieci
Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach – Hutnicze Miasto Dzieci
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Górnicze Miasto Dzieci

 

WOLONTARIAT

Do realizacji zadania serdecznie zapraszamy WOLONTARIUSZY.

Wasza pomoc jest nam niezbędna.  Szukamy osób, które mają w sobie siłę, moc, pozytywną energię, lubią pracować zespołowo, przybijają piątkę dzieciakom, a uśmiech bajtli wynagradza chwile słabości. To wspaniała możliwość zdobycia doświadczenia przy wyjątkowym projekcie.

Oczekujemy:

– pełnej dyspozycyjności w terminie: 13-17.07.2015,

– odpowiedzialności,

– pomysłowości,

– współpracy,

– zaangażowania,

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 20.06.2015 r. na adres: walcownia@muzeatechniki.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować na ww adres mailowy. Postaramy się rozwiać wątpliwości:)

Wymaganie: ukończony 18 rok życia lub pisemna zgody rodzica/ opiekuna na odbycie wolontariatu

 

Konferencja naukowa pt.: Dobre praktyki w ochronie dziedzictwa przemysłowego

W dniu 11 czerwca 2015 roku w Walcowni Cynku odbędzie się konferencja naukowa pt.: Dobre praktyki w ochronie dziedzictwa przemysłowego. Pomimo trwającego w Polsce od ponad 20 lat procesu restrukturyzacji wielu branż przemysłowych, wielokrotnie palącym problemem pozostaje dalszy los urządzeń i zabudowań fabrycznych. Częstym rozwiązaniem jest likwidacja wszelkich pozostałości zamykanych fabryk. Wielokrotnie także w przypadku zainteresowania ochroną danego zabytku, brak potencjalnym inwestorom oraz służbą konserwatorskim wzorców w postępowaniu z dziedzictwem tego rodzaju. Celem naszej konferencji jest otwarcie dyskusji zmierzającej w przyszłości do stworzenia metodologii towarzyszącej ochronie zabytków poprzemysłowych w Polsce. Wśród zaproszonych gości znajdować się będą osoby mogące podzielić się praktycznym doświadczeniem w ratowaniu dziedzictwa przemysłowego i nadawania mu nowych funkcji z poszanowaniem dla industrialnej tradycji. Wymiana doświadczeń specjalistów z Polski i zagranicy realizujących tego typu projekty, pozwoli podjąć dyskusję, której celem będzie spisanie podstawowych działań pozwalających w dobry sposób zachować istniejące dziedzictwo industrialne. W tym celu w drugiej części obrad planujemy zorganizować otwartą dyskusję z przedstawicielami służb konserwatorskich, świata naukowego oraz władz samorządowych.

Organizatorem sesji jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego na Śląsku. Wydarzenie swoim patronatem objęła prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polski Komitet TICCIH oraz Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Wstęp na konferencję: bezpłatny// Bardzo prosimy o potwierdzenie obecności drogą mailową: walcownia@muzeatechniki.pl

 

PLAKAT maly

Premiera książki: pt.: „Zarys historyczny hutnictwa cynku na Górnym Śląsku w latach 1798-1980”

W dniu 11 czerwca 2015 roku w Walcowni Cynku wraz z konferencją naukową „Dobre praktyki w ochronie dziedzictwa przemysłowego” oraz otwarciem wystaw: „Historii hutnictwa cynku” i „Kolekcji zabytkowych silników” odbędzie się premiera książki Piotr Rygusa pt.: „Zarys historyczny hutnictwa cynku na Górnym Śląsku w latach 1798-1980”. Publikacja ta stanowi podsumowanie prac związanych z realizacją wystawy stałej Muzeum Hutnictwa Cynku w zabytkowej Walcowni Cynku w Katowicach – Szopienicach oraz punkt wyjścia do dalszych badań nad technologią i historią hutnictwa cynku.

okladka

Uroczyste otwarcie! Walcownia restart!

Szanowni Państwo!

11.06.2015 odbędzie się konferencja naukowa „Dobre praktyki w ochronie dziedzictwa przemysłowego”, a tuż po jej zakończeniu, o godzinie 16:30 zapraszamy serdecznie na uroczyste otwarcie wystawy stałej!

Budynek Walcowni Cynku jest wyjątkowy. Ukryta pomiędzy torami, a skarpą nie narzuca się, nie emanuje, a jednak gdy wchodzi się do wnętrza obiektu onieśmiela. Głównie przestrzenią, wielkością, surowością, a równocześnie kunsztem detalu i precyzją wykonania. Jak każdy obiekt poindustrialny jest swoistą „katedrą przemysłu”. Zachowane oryginalne maszyny ciągu technologicznego uzmysławiają trud pracy, warstwy farb je pokrywające skrywają w sobie historię. Koncepcją projektu rewitalizacji obiektu jest pozostawienie w jak największym stopniu oryginalności Walcowni.

Wystawa cynkowa Wystawa stała muzeum prezentująca hutnictwo cynku na Górnym Śląsku zostanie zaaranżowana w hali gdzie znajduje się zabytkowy ciąg służący do walcowania blachy cynkowej, uruchomiony w 1904 roku. Składa się ona z trzech pieców topielnych, karuzeli odlewniczej, 2 walcarek wstępnych, 6 walcarek wykończających, 4 maszyn parowych oraz nożyc do obcinania gotowej blachy. W przestrzeni hali zaprezentowana zostanie historia oraz technologie hutnictwa cynku. Za pomocą plansz oraz eksponatów pochodzących m.in. z Izby Tradycji chcemy zaprezentować zwiedzającym całą linię produkcji cynku od wydobycia rudy poprzez wytopienie z niej cynku metodą ogniową oraz elektrolityczną po obróbkę w gotowy wyrób na walcowni. W zarysie zaprezentowana zostanie historia najważniejszych koncernów i hut produkujących cynk na Górnym Śląsku. Ponadto planujemy odtworzyć wnętrze hutniczej pracowni chemicznej prowadzącej badania jakościowe oraz stoisko wysyłki gotowych wyrobów, gdzie chcemy pokazać zwiedzającym możliwości zastosowania cynku.

Wystawa silniki Kolejną wystawą stała zaprezentowaną w tym dniu na Walcowni Cynku będzie „ Kolekcja zabytkowych silników”. Na całość ekspozycji składają się silniki spalinowe będące przykładem ważnego dziedzictwa technicznego. Skompletowana wystawa pochodzi ze zbiorów holenderskiego kolekcjonera Jacoba Peppinga. Tworzy ją 120 silników spalinowych wyprodukowanych od 1902 roku do lat 70. XX wieku. Większość z nich została wytworzona przez holenderskie firmy i są ostatnimi z istniejących egzemplarzy na świecie.

Konferencja „Dobre praktyki w ochronie dziedzictwa przemysłowego”

Szanowni Państwo!

Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na już drugą konferencję naukową odbywającą się w murach Walcowni.

Tym razem tematem spotkania są „Dobre praktyki w ochronie dziedzictwa przemysłowego”.

Zmiany, w ostatnich dwudziestu pięciu latach, technologii produkcji oraz rozwoju gospodarczego spowodowały istotne przeobrażenia w rozwoju społecznym w Polsce. Transformacja gospodarki polskiej w kierunku wolnego rynku przyspieszyła proces przestawiania gospodarki na nowe technologie dające możliwość uczestniczenia w globalnym rynku.

Zmiany dotyczyły wielu przestrzeni rozwoju społecznego i gospodarczego. Najbardziej wyraźne są w obrębie miast i regionów o przemysłowym rodowodzie. Likwidacja nieekonomicznych gałęzi produkcji spowodowała znaczne spowolnienie, a niekiedy upadek gospodarczy wielu miejscowości wyrosłych w okresie przemian rewolucji przemysłowej. Jednym z istotnych problemów związanych z reorganizacją gospodarki jest pozbawienie funkcji, przestrzeni po dawnych zakładach przemysłowych. Kiedyś, wpływające na lokalny rozwój gospodarczy przedsiębiorstwa stały się zdegradowaną przestrzenią stanowiącą przeszkodę w dalszym rozwoju. Dostrzeganie potrzeby ochrony dziedzictwa przemysłowego w trakcie likwidacji nieefektywnego przemysłu w Polsce było w zasadzie nieobecne. Do dzisiaj zabytek przemysłu postrzegany jest przede wszystkim jako architektoniczna pozostałość dawnej fabryki, a nie jako kompleks składający się z procesów technologicznych realizowanych w oparciu o zespół urządzeń, gdzie budynek stanowi jedynie obudowę realizowanych technologii wytwarzania. Brak nadzoru nad likwidacją i przekształceniami historycznych zakładów doprowadził do zniszczenia bogatego zasobu zabytkowych technologii, ciągów produkcyjnych, maszyn i urządzeń. Niszczenie z różnych przyczyn i pobudek zabytków techniki , nawet tych objętych ochroną prawną zdarzało się często. W 2013 roku nie udało się powstrzymać przed zniszczeniem, chronionego prawem, wyjątkowego dla historii włókiennictwa, zespołu przędzalni lnu z 1842 roku, dawnych Zakładów Przemysłu Lniarskiego Orzeł w Mysłakowicach pod Jelenią Górą.

Ostatnie lata przyniosły wzrost świadomości wartości dziedzictwa przemysłowego. Prowadzone są prace nad historią rozwoju przemysłowego regionów, a także prace nad dokumentowaniem materialnych pozostałości po dawnej aktywności przemysłowej. Wręcz modą stały się projekty adaptacji przestrzeni poprzemysłowych na różne nowe funkcje szczególnie: kulturalne ,mieszkalne i biurowe.

Europejskie wsparcie dla słabo rozwiniętych regionów dało finansowe możliwości realizacji projektów związanych z wykorzystaniem dziedzictwa przemysłowego. Obecnie prowadzonych jest szereg ważnych projektów z wykorzystaniem dziedzictwa przemysłowego. Przy bardzo ograniczonych zasobach, działania na rzecz zachowania materialnych świadectw przemysłowego rozwoju nabierają wagi. Proces ochrony wymaga przeprowadzenia szeregu analiz, które zmierzają do obrania najbardziej optymalnych rozwiązań dla ochrony analizowanego zabytku.

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji zmierzającej do określenia metodologii towarzyszącej ochronie zabytków poprzemysłowych w Polsce. Wśród zaproszonych prelegentów znajdować się będą osoby mogące podzielić się praktycznym doświadczeniem w ratowaniu dziedzictwa przemysłowego. Wymiana doświadczeń specjalistów z Polski i zagranicy realizujących projekty ochrony dziedzictwa przemysłowego, pozwoli podjąć dyskusję, której celem będzie określenie podstawowych działań pozwalających zachować dziedzictwo industrialne.

WSTĘP NA KONFERENCJĘ BEZPŁATNY

Rejestracja: walcownia@muzeatechniki.pl

 

PLAKAT maly

Majówka z wystawą „Legenda motocykli Harley-Davidson. Historia motocykli amerykańskich”

Szanowni Państwo!

Majówka tuż tuż! W tym roku niestety los jest mało łaskawy i dodatkowych dni wolnych jest jak na lekarstwo.
Mamy dobrą wiadomość dla tych, którzy nigdzie dalej się nie wybierają – WYSTAWA zabytkowych motocykli POZOSTAJE w Walcowni do – 03.05.2015 – (włącznie).

Dodatkowo także w ten weekend o eksponatach i związanych z nimi historiach, a także o historii legendarnych amerykańskich marek opowiadać będzie p. Jurek! Zwiedzania w godz. 10:30, 12:30, 15:30 i 17:30.

Serdecznie zapraszamy!

Zwiedzanie w weekend majowy (01-03.05.2015):  godz. 10:00-19:00

bilet: 10 pln (dzieci do lat 3 -bezpłatnie)

Oprowadzanie z przewodnikiem

Najlepsi zwiedzający!

Pięknym kwietniowym weekendem zaleca się całymi rodzinami udać się na wycieczkę do Walcowni na wystawę zabytkowych motocykli.

Szalenie nam miło Was poinformować, że w nadchodzący weekend (tj. 25-26/04) po wystawie „Legenda motocykli Harley-Davidson” oprowadzać będzie (tak jak przed dwoma tygodniami) p. Jurek Pawlak – zapalony Harleyowiec i chodząca encyklopedia motocyklowa w jednej osobie. Czapki z głów!

Godziny oprowadzania: – 10:30 – 12:30  – 15:30 – 17:30 –

Bardzo warto wybrać się w weekend na wystawę i porozmawiać z taką skarbnicą wiedzy i opowieści. Aż sami Wam zazdrościmy!

Pomysł na Majówkę – PAROWOZEM NA PARADĘ PAROWOZÓW – 02.05.2015

Szanowni Państwo,

w dn. 2 maja 2015 roku w Wolsztynie, już po raz 22-drugi, odbędzie się Parada Parowozów, jedna z największych i najstarszych imprez poświęconych lokomotywą parowym…

Chcąc godnie, i na odpowiednim poziomie uczcić i jednocześnie uświetnić to wydarzenie, Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej oraz Przewozy Regionalne, dla wszystkich tych, którzy kochają parowozy, i dla tych którzy mają to jeszcze przed sobą, przygotowały nie lada wydarzenie!

O godzinie 06:43 z Jaworzyny Śląskiej (województwo dolnośląskie) do Wolsztyna (przez Wrocław Nadodrze, Żmigród, Rawicz i Leszno) wyruszy Pociąg Specjalny „Piast Śląski” – lokomotywa TKt48-18 oraz dwa wagony serii Bmnopux (tzw. piętrusy).

Najserdeczniej zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tym niecodziennym wydarzeniu. Poniżej garść niezbędnych informacji.

Rezerwacje i sprzedaż biletów

Rezerwacje przyjmowane będą wyłącznie drogą mailową. Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, numer telefony i e-mail, prosimy przesyłać na adres rezerwacje@muzeatechniki.pl . Sprzedaż zarezerwowanych biletów odbędzie się w dniu odjazdu – u Kierownika Pociągu – na stacji Jaworzyna Śląska oraz Wrocław Nadodrze.

Sprzedaż biletów prowadzona będzie również w wyznaczonej Kasie Biletowej Przewozów Regionalnych na stacji Wrocław Główny od dn. 24.04.2015 r. (piątek).

Ceny biletów**

Jaworzyna Śląska – Wolsztyn – Jaworzyna Śląska

Normalny – 124 zł
Ulgowy ( ulga szkolna) 65,20 zł
Rodzinny 2+1 – 313,52 zł
Rodzinny 2+2 – 374,09 zł
Seniorzy* – 99 zł

Wrocław Nadodrze – Wolsztyn – Wrocław Nadodrze

Normalny – 119 zł
Ulgowy ( ulga szkolna) -52,92 zł
Rodzinny 2+1 – 290,92 zł (składa się z 2 *119 zł + 52,92 zł )
Rodzinny 2+2 – 343,84 zł (składa się z 2*119 zł +2* 52,92 zł
Seniorzy* – 89 zł

* Dla osób powyżej 60 roku życia
**Przy sprzedaży biletów honorowane będą ulgi ustawowe.

 

Rozkład Jazdy

Jaworzyna Śląska 6:43
Wrocław Nadodrze 8:18 / 8:48
Rawicz 9:49 / 10:34
Leszno 11:01 / 11:21
Wolsztyn 12:23

Wolsztyn 18:20
Leszno 19:29 / 19:51
Rawicz 20:19 /21:02
Wrocław Nadodrze 21:58 / 22:28
Jaworzyna Śląska 00:04

Lekcje muzealne

Lekcje muzealne w Walcowni Cynku.

Zapraszamy do skorzystania z oferty zajęć edukacyjnych i zwiedzania wystaw w wnętrzach zabytkowej Walcowni Cynku w Katowicach – Szopienicach. Zajęcie są prowadzone w dwóch blokach: Edukacja regionalna i Historia przedmiotu – z dziejów techniki.

Edukacja regionalna – Cynk górnośląskie złoto. Historia hutnictwa cynku na Górnym Śląsku.

Zajęcia mają za zadanie przybliżyć dzieciom i młodzieży jeden z mniej znanych epizodów w historii Górnego Śląska, jakim jest historia hutnictwa cynku. W ciągu XIX wieku branża ta stanowiła jeden z głównych czynników wpływających na rozwój regionu, dając pracę tysiącom mieszkańców Górnego Śląska oraz tworząc fortuny miejscowych przedsiębiorców. Ponadto warto pamiętać że przez blisko 150 lat miejscowe hutnictwo cynku było jednym z największych producentów tego metalu na świecie, a opracowywane tutaj technologie stanowiły wzór do naśladowania w innych krajach. Zajęciom towarzyszy zwiedzanie urządzeń zabytkowej Walcowni Cynku oraz innych dostępnych wystaw.

Historia przedmiotu – z dziejów techniki – Opowieść o motocyklach.

W trakcie trwania lekcji uczniowie będą mogły poznać historię motocykli od ich powstania po czasy współczesne. Ten wbrew pozorom prosty środek transportu posiada bogatą historie obfitującą w wiele ciekawostek. Treść lekcji przybliży zwiedzającym podstawowe fakty z dziedziny historii techniki uzupełnione instruktarzem obsługi zabytkowego motocykla czy interesującymi ciekawostkami. Podczas lekcji dzieci i młodzież dowiedzą się np. jak z puszki po pomidorach wykonano prototyp silnika motocyklowego i co może mieć z motocyklem wspólnego tradycyjna lampa karbidowa używana przez lata w górnośląskich kopalniach.

Zajęciom towarzyszy zwiedzanie wystawy motocykli należących do kolekcji naszego muzeum.

Czas trwania lekcji około 45 minut + zwiedzanie ekspozycji.

Cena za grupę do 30 osób 70 zł + cena biletu wstępu 10 zł.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie zainteresowania udziału w lekcjach pod numerem tel. 607-307 – 802 lub na e-mail piotr.rygus@muzeatechniki.pl

Godziny otwarcia w okresie świątecznym

Szanowni Państwo,

W okresie świątecznym zapraszamy do zwiedzenia wystawy „Legenda motocykli Harley-Davidson” w następującym porządku:
4 kwietnia (Wielka Sobota) – nieczynne
5 kwietnia  (Wielkanoc) – nieczynne
6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) – zwiedzanie w godz. 10.00-19.00

Cena biletu: 10 pln

* dzieci do lat 3 – wstęp bezpłatny // płatność gotówką

LEGENDA MOTOCYKLI HARLEY – DAVIDSON – informacje dla zwiedzających

Szanowni Państwo,

w ostatnią sobotę na terenie Walcowni odbyła się wyczekiwana, wielka i spektakularna inauguracja wystawy „Legenda Motocykli Harley-Davidson”.  Niezmiernie miło nam poinformować, że ikony amerykańskiej motoryzacji – motocykle Harley-Davidson i Indian, a także mniej znane Excelsiory, Clevlandy i Hendersony zostają z nami do Majówki.

Garść podstawowych informacji:

1. Wystawa czynna jest codziennie – od 10:00 do 18:00, w Weekendy do 19:00,

2. Bilety: 10.00 zł / os. (dzieci do lat 3 zwiedzają nieodpłatnie)

Pamiętajcie, wystawa  „Legenda Motocykli Harley-Davidson” to największa wystawa motocykli amerykańskich w Polsce.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół Walcowni

Harley-Davidson FE (1924r.) Harley-Davidson Model FE  (1924 r.)

Harley-Davidson C (1930r.) Harley-Davidson Model C (1930 r.)Harley-Davidson C w trakcie próby silnika Harley-Davidson Model C (1930 r.) w trakcie próby silnika. Na fotografii dobrze widoczne spaliny 😉

LEGENDA MOTOCYKLI HARLEY-DAVIDSON 28.03.2015

Szanowni Państwo,

początki jednej z najbardziej rozpoznawalnych firm na świecie sięgają przełomu XIX i XX wieku, kiedy to William S. Harley poznał Arthura Davidsona. Połączyła ich marzenie stworzenia motocykla własnej konstrukcji…

W 1903 roku pojawia się pierwszy w historii motocykl Harley-Davidson. Rok później rozpoczyna się regularna sprzedaż motocykli opatroznych logiem H-D. Na początku lat 20. XX wieku motocykle Harley-Davidson trafiają oficjalnie na polski rynek, szybko zdobywając popularność i uznanie użytkowników.

Nieprzerwanie od 112 lat motocykle Harley-Davidson rozbudzają marzenia ludzi na całym świecie. Cytując słowa 40 Prezydenta USA, Ronalda Regana, historia firmy Harley-Davidson to „historia amerykańskiego sukcesu”.

Szalenie nam miło zaprosić Państwa w skromne progi Walcowni na otwarcie wystawy pt. Legenda motocykli Harley-Davidson

Na czas wystawy we wnętrzu zabytkowej Walcowni (jak Harley, pochodzącej z 1903 r.!) zgromadzona zostanie kolekcja 30 motocykli tej legendarnej, amerykańskiej marki, prezentujących kolejne etapy rozwoju firmy. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Amerikaans Motorfiets Museum – Max Middelbosch (Holandia), Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej oraz indywidualnych kolekcjonerów z  Polski, Czech oraz Słowacji.

Na wystawie odbędzie się prezentacja książki Tomasza Szczerbickiego – „Motocykle amerykańskie w Polsce 1914-1945”

Otwarcie wystawy odbędzie się 28/03/2015 o godzinie 18:00 w Walcowni – Muzeum Hutnictwa Cynku
ul. 11 Listopada Katowice (Szopienice)

Mamy nadzieję, że Walcownia tego dnia będzie przepełniona miłośnikami jednośladów (i nie tylko) oraz pozytywną energią, którą

z pewnością przyniesiecie ze sobą!

Serdecznie zapraszamy,
Zespół Walcowni

Beznazwy-1

Wystawa motocykli amerykańskich w Walcowni Cynku

Termin otwarcia wystawy:
Wernisaż wystawy 28 marca 2015r, godz. 18.00

Miejsce wystawy:
  wnętrza zabytkowej Walcowni Cynku w Katowicach Szopienicach, ul. 11 Listopada
GPS: 50º15’49” – 19º4’49” (wjazd od ulicy Rozdzieńskiej 25)

Program wernisażu wystawy:
– prezentacja historycznych motocykli amerykańskich pochodzących z:

       *polskich,

         *holenderskich,

          *czeskich,

             *słowackich,

                                       zbiorów kolekcjonarskich

– premiera książki Tomasza Szczerbickiego „Amerykańskie motocykle w Polsce 1914-1945”,
– pokazy mody motocyklowej,
-koncert zespołu rockowo-bluesowego,
– wystawa grafik o tematyce motocyklowej
– możliwość zwiedzania Walcowni Cynku i jej unikatowej linii walcowniczej napędzanej maszynami parowymi z 1903 roku

Wstęp:
Bilety do nabycia w Walcowni Cynku w cenie 65 PLN
Rezerwacja biletów 733-539-202
Bonus do każdego biletu możliwość zakupu książki Tomasza Szczerbicki w promocyjnej cenie

Stare Szopienice – miejsca i maszyny. Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży.

Szanowni Państwo,

zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do wzięcia udziału w zajęciach artystycznych, których celem jest stworzenie panoramy historycznej Szopienic. Impreza współorganizowana jest z MDK „Szopienice – Giszowiec” w ramach XVIII Dni Szopienic.

5 września, godz. 10.00

Wstęp bezpłatny – obowiązują zapisy, Tel. 607 – 307 – 802.

Ponadto następnego dnia zapraszamy na zwiedzanie w towarzystwie przewodnika Walcowni Cynku o godzinie 12,00 oraz Izby Tradycji Hutniczej w godzinach 11:00-16:00.

 

Odwiedziny Norwesko-Polskiej Akademii Filmu i Fotografii

Szanowni Państwo,

W wtorkowe popołudnie 22 lipca 2014 roku, halę szopienickiej Walcowni odwiedzili uczestnicy Norwesko-Polskiej Akademii Filmu i Fotografii organizowanej m.in. przez Stowarzyszenie Jarocin XXI oraz Deichmanske Bibliotek w Oslo. W ramach projektu 16 uczestników, po ośmiu z Polski i Norwegi, bierze udział w kilkudniowych warsztatach plenerowych pod okiem profesjonalnych
fotografów.

W pierwszych dniach projektu, adepci dokumentowali przestrzeń Jarocina i wydarzenia związane z trwającym tam festiwalem. W drugiej części programu kursanci przenieśli się na Górny Śląsk, gdzie odwiedzili Zabrze i Katowice.

Wśród wyróżnionych przez organizatorów miejsc znalazła się Walcownia Cynku. Po zapoznaniu się w Izbie Tradycji z historią hutnictwa cynku, goście przeszli do zabytkowych zabudowań fabrycznych. Zebrany przez współuczestników materiał posłuży
do sporządzenia wystawy, która zostanie zaprezentowania w Oslo oraz Jarocinie. O możliwość goszczenia wystawy zabiegać będzie także organizowane w Szopienicach – Muzeum Hutnictwa Cynku.

Z hutniczym pozdrowieniem,

Zespół Muzeum Hutnictwa Cynku

010

018

020

Odwiedziny Norwesko-Polskiej Akademii Filmu i Fotografii

uczestnicy Norwesko-Polskiej Akademii Filmu i Fotografii organizowanej m.in. przez Stowarzyszenie

Jarocin XXI oraz Deichmanske Bibliotek w Oslo. W ramach projektu 16 uczestników, po ośmiu z

Polski i Norwegi, bierze udział w kilkudniowych warsztatach plenerowych pod okiem profesjonalnych

fotografów. W pierwszych dniach projektu, adepci dokumentowali przestrzeń Jarocina i wydarzenia

związane z trwającym tam festiwalem. W drugiej części programu kursanci przenieśli się na Górny

Śląsk, gdzie odwiedzili Zabrze i Katowice. Wśród wyróżnionych przez organizatorów miejsc

znalazła się Walcownia Cynku. Po zapoznaniu się w Izbie Tradycji z historią hutnictwa cynku, goście

przeszli do zabytkowych zabudowań fabrycznych. Zebrany przez współuczestników materiał posłuży

do sporządzenia wystawy, która zostanie zaprezentowania w Oslo oraz Jarocinie. O możliwość

goszczenia wystawy zabiegać będzie także organizowane w Szopienicach – Muzeum Hutnictwa

Cynku.

Konferencja Ochrona Dziedzictwa Przemysłowego – sprawozdanie

W dniu 13 czerwca 2014 roku w hali zabytkowej Walcowni Cynku w Katowicach – Szopienicach odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa p.t.: Ochrona dziedzictwa przemysłowego. Wydarzenie to związane było z inauguracją działalności naukowo-popularyzatorskiej tworzonej w tym miejscu instytucji: Walcownia – Muzeum Hutnictwa Cynku. Wśród współorganizatorów obrad znaleźli się: Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki – Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Polski Komitet The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce.

Do dyskusji nad zagadnieniami dziedzictwa przemysłowego zaproszono 11 prelegentów, reprezentujących kilka dziedzin oraz krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe, występujących w trzech kolejnych częściach. W pierwszej występujący starali się nakreślić słuchaczom tło do problematyki związanej z tematem konferencji.

Dr Eufrozyna Piątek przedstawiła szkic historyczny rozwoju gospodarczego Śląska, dr Julian Kołodziej skupił się na prezentacji celów jakim może służyć ochronna dziedzictwa przemysłowego, a prof. Jan Kęsik przedstawił przykłady udanych rewitalizacji zabytków architektury przemysłowej, kolejowej oraz rolniczej.

W drugim fragmencie obrad przewidziano miejsce dla osób związanych z miejscem spotkania oraz z nowo tworzoną placówką muzealną. Inżynier Stefan Kmiecik przedstawił obecnym historię oraz codzienną pracę wydziału Walcowni Cynku, z perspektywy związanego z nim pracownika wyższego dozoru. Dr Piotr Gerber podczas swojej prelekcji wymienił wiele przykładów obrazujących utracone zabytki poprzemysłowe, jak również krajowe i zagraniczne sukcesy w ich ratowaniu. Mgr Piotr Rygus skupił się na dziejach koncernu „Georg von Giesche Erben”, twórcy m.in. zakładów hutniczych na terenie Katowic – Szopienic. Następnie mgr arch. Paulina Słocińska, twórczyni koncepcji architektonicznej Walcowni – Muzeum Hutnictwa Cynku, opisała wyzwania i efekty towarzyszące pracom aranżacyjnym w hali nieistniejącego już wydziału. Ponadto wymieniła cele jakie stawia sobie nowa instytucja, m.in.: odtworzenie historii i myśli technicznej działającego na Górnym Śląsku przemysłu cynkowego, dokumentowanie życiorysów byłych pracowników oraz prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży.

Ostatnią część spotkania przeznaczono dla prelegentów mogący podzielić się praktycznym doświadczeniem w omawianej tematyce. Dr Stefan Kaiser przedstawił zbiory dotyczące historii przemysłu Śląskiego, znajdujące się w Oberschlesische Landes Museum w Ratingen. Marek Dmitriew z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przybliżył bogate plany rozbudowy infrastruktury turystyczno-wystawienniczej tej placówki w oparciu o zachowane w Zabrzu zabytki górnictwa. Józef Tomasz Juros zajął się historią i okolicznościami towarzyszącymi ratowaniu zabytkowego mostu żelaznego nad rzeką Mała Panew w Ozimku. Podsumowania obrad dokonał dr hab. Łukasz Gaweł prezentując jakimi cechami powinno charakteryzować się prawidłowo zachowane dziedzictwo przemysłowe w dobie rywalizacji autentyczności doznań z postępującą komercjalizacją.

Zespół Walcowni Cynku,